IIIconcursocomposicinEsta tarde tivo lugar a deliberación do xurado do III Concurso Galego de Composición.

Alá polo ano 2008 nacía o I Concurso Galego de Composición, xurdía coa principal premisa de encher un baleiro que existía na cultura galega. A iniciativa pretendía incentivar a produción musical en Galiza e motivar ás novas compositores co fin de que amosasen as súas composicións. E o resultado non podía ser mellor. Grazas á creación do Concurso, o repertorio musical galego estase a enriquecer con pezas de gran valor que son interpretadas polas moitas agrupacións do país. Pero o que é máis importante aínda, é que ano a ano descubrense numerosos talentos interesados en preservar este noso patrimonio da música de banda galega, que cada vez ten máis que dicir dentro e fóra das nosas fronteiras.

Esta mesma tarde tivo lugar no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, a deliberación do xurado do que xa é o III Concurso de Composición. O xurado, presidido por Rubén Souto Santos, presidente da Federación Galega de Bandas de Música Populares (FGBMP) e no que actuo como secretario Tito Castaño Conde, secretario da FGBMP; ámbolos dous con voz pero sen voto, estivo formado polos seguintes profesionais:

  • José Bugallo Senra, compositor.
  • Juan Durán Alonso, compositor.
  • Xosé Carlos Seráns Olveira, compositor e director da Banda Sinfónica da FGBMP.

Unha vez reunido, e estudadas as nove partituras presentadas e distribuídas entre a sección Banda de Música e a Sección Sinfónica, o xurado emitíu o seguinte veredicto:

Para a sección Banda de Música outórganse os seguintes premios:

  • Primeiro Premio, con 3000€ e obra obrigada para a Sección Segunda do V Certame Galego de Bandas: Dolmen de Antón Alcalde Rodríguez.
  • Finalista, con 500€ e obra obrigada para a Sección Terceira do V Certame Galego de Bandas: Monte Medulio de Andrés Álvarez Hernández.

Para a Sección Sinfónica outórganse os seguintes premios:

  • Finalista: Mare Tenebrosum de José Ignacio Blesa Lull. Esta obra quedou descalificada ao non cumplir a base terceira do III Concurso de Composición.

As obras premiadas serán editadas e estreadas pola Banda Sinfónica da Federación Galega de Bandas de Música Populares. Cabe resaltar desta III edición que os dous premiados xa o foron tamén en edicións pasadas: Andrés Álvarez resulto finalista no I Concurso de Composición con Terra de Oestrimnios e Antón Alcalde foi premiado na II edición polas súas obras Pórtico e Marea Negra.