encuesta

Resultado da enquisa: ¿Que opinades sobre os supostos “PLAXIOS” de Antón Alcalde?

Despois de ter na web a disposición de todos os usuarios esta enquisa o resultado e o seguinte, do cal cada un pode tomar a súa propia conclusión.

Comprobados os datos, podemos observar como as dúas opcións máis votadas son “Non vexo razón pola que culpalo” e “Unha falta de respeto hacia o mundo da composición”, dúas opcións totalmente opostas. A primeira gañou por unha diferenza bastante curta, pero se sumamos as respostas que defenden cada postura como poderíamos sumar a de “falta de respeto” ca resposta “Tarde ou cedo pagará as consecuencias”, a diferenza cambia, e déixanos claro que nadie ten claro se é culpable ou non.

As respostas podemos agrupálas en tres categorias: As de denuncia do caso, as de apoio, e as de indiferencia.

Denuncia: 18 Votos (2 respostas diferentes)

Apoio: 18 Votos (3 respostas diferentes)

Indiferencia: 3 votos (1 resposta unica)

 

O tema foi durante dias moi falado pero parece que se apagou, aínda que correron voces de que tanto a SGAE, como compositores que foron plaxiados e algunhas editoriais fixeron os seus movementos. ¿Será verdade? ¿Levarán a Antón ante a xustiza? ¿Mereceo? ¿As diferentes entidades que premiaron a este xoven compositor retiraranlle os premios? ¿Ou defenderano? ¿Debería a federación de bandas retirar as obras obligadas compostas por Antón do próximo certame galego mentres non se teña claro que vai pasar?

Cada quen que cree as suas respostas, nos non nos creemos quenes de opinar mentres ningún organismo se pronuncie.

 

 

Non vexo razón pola que culpalo.
15 38.5%
Unha falta de respeto hacia o mundo da composición.
11 28.2%
Tarde ou cedo pagará as consecuecias.
7 17.9%
Quizáis non sexa para tanto.
3 7.7%
É un bo compositor.
2 5.1%
Debe pagar polo que fixo.
1 2.6%

Número de votantes :  39
Primeiro voto :  Luns 03 de Maio de 2010 19:18
Último voto :  Xoves 03 de Xuño de 2010 15:15