victorpabloperezA Sinfónica interpretará obras de Stravinski e Garcia Abril, nunca tocadas antes pola OSG.

A Sinfonía dos Salmos é unha das obras capitales de Stravinski e da música relixiosa do século XX, mentras que Divinas palabras, ópera de Antón García Abril con libreto de Nieva sobre Valle Inclán, é unha das composicions máis ambiciosas que se abordaron no noso entorno nos últimos anos.

 

IGOR STRAVINSKI (1882-1971)
Sinfonía dos Salmos*

ANTON GARCÍA ABRIL (1933)
Divinas palabras (suite de concerto)*

30 de abril de 2010

Orquesta Sinfónica de Galicia
Víctor Pablo Pérez  director
Marta Matheu  soprano

Coro de la OSG
Joan Company  director do coro

Coro da Comunidade de Madrid
Jordi Casas  director do coro