A Coordinadora das Ensinanzas Artísticas Superiores (CEEAASS) leva conseguidas 3000 adhesións ó “Manifesto pola plena integración das Ensinanzas Artísticas Superiores na Universidade”

MUSICAacademica

 

A CEAASS é un grupo de profesores, investigadores e estudantes que buscan conseguir que as ensinanzas artísticas superiores obteñan o maior recoñecemento posible.

Coa adaptación que está tendo lugar nestes intres nas universidades ó plan Boloña, a CEAASS ve neste momento a idoneidade para conseguir que recoñezan as ensinanzas artísticas superiores dentro dese Espazo Europeo da Ensinanza Superior.

Dende a súa creación fai máis de un ano xa tiveron charlas con membros do goberno, do ministerio de educación e cos partidos da oposición, sacando destas charlas esencias esperanzadoras dun mellor futuro para os estudantes de ensinanzas artísticas.

Sen máis deixámoslles uns enlaces á súa paxina, das cuestións máis interesantes para que as consulten con deteñemento e mailo manifesto para ver directamente en Seis por Oito.

 

Paxina Principal: http://www.ceeaass.org/

Lista de adhesións: http://www.ceeaass.org/adhesiones.htm

CARTEL: http://www.ceeaass.org/cartel.pdf

Novas: http://www.ceeaass.org/news.htm

{source}
{edocs}manifiesto.pdf,600,400{/edocs}
{/source}