fot03

O compositor Luis Serrano estreou unha nova obra o domingo 07 de Marzo na cidade de Minnesota.

Luis Serrano Alarcón foi invitado pola Universidad Saint Thomas (UST) de Minnesota ao estreo de Duende, a súa última obra, para banda sinfónica, que tivo lugar o domingo 7 de marzo. Esta peza encadrase dentro do proxecto de encargos que, co fin de contribuir a creación e difusión de novo repertorio para banda, leva deserolando esta universidade a través do director da súa banda sinfónica, o norteamericano Matthew George.
Nos aproximadamente 15 años de existencia deste proxecto, a UST de Minnesota realizou ao redor de 70 encargos a compositores de contrastado prestixio internacional como Martin Ellerby, David Gillingham, Philip Sparke, Frank Ticheli, Adam Gorb ou David Maslanka, entre ouros. Con este encargo Luis Serrano Alarcón convirtese no primeiro compositor español que participa neste proyecto.
Ademais do estreo da súa nova obra Luis Serrano Alarcón tamén dirixiu o venres 5 de marzo a Grand Symphonic Winds de Saint Paul (Minnessota).