aragon

O Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) ofrece clases de orientación dirixidas especialmente a aqueles estudantes que van a iniciar os sus estudos de Grao Superior

ou a continualos nos próximos cursos. As clases serán impartidas polos profesores do CSMA.

OBXETIVOS

 As clases teñen como finalidade servir de orientación sobre aqueles aspectos que se consideran relevantes para a superación das probas de acceso, permitir a os alumnos interesados en ingresar no CSMA coñecer aos profesores das distintas especialidades, así como as instalacions das que dispon o Centro.

PLAN DE ESTUDIOS

As clases impartiranse nos meses de marzo a maio de 2010 (consultar datas). Os interesados podrán inscribirse nunha ou mais clases da súa especialidade (nalgúns instrumentos ofertanse mais de unha). Ademais de recibir a clase os inscritos terán a posibilidade de escoitar o resto de clases.

INSCRIPCIÓN E MATRÍCULA

Prezo de inscripción: 15 euros
Prazo de inscripción: dende o 15 de febrero de 2010 ata unha semana antes do inicio da clase a que se desea asistir.

Para ver as fechas das clases pulsa aquí
Para ver a ficha de inscripción pulsa aquí

Enviar a ficha de inscripción xunto ao resgardo de ingreso bancario a:

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN
(Jefatura de Estudios de Organización)
Vía Hispanidad 22
50009 Zaragoza