O xoven trompetista Luis José Coloma gana o Concurso Internacional de Trompeta “Trompetitalendid 2010”

LUISCOLOMAO 4 de abril tivo lugar en Tallín (Estonia) o XXI Concurso Internacional de Trompeta “Trompetitalendid 2010”.

 

Read More