A Banda Sinfónica da Federación Galega de Bandas dará dous concertos

bsfgbmpIIIconcursowebA Banda Sinfónica da Federación Galega de Bandas de Música Populares, xa ensaia para os dous concertos que realizará.

Read More